Wirtualna asystentka
Etapy współpracy
01

Rozmowa wstępna

Zapraszam Cię na bezpłatną rozmowę telefoniczną lub Skype/Zoom. W jej trakcie omawiamy możliwości współpracy i jej zasady.

Po zakończeniu rozmowy:

JA – wysyłam do Ciebie mailowo podsumowanie rozmowy wraz z wiążącą ofertą TY – zapoznajesz się z podsumowaniem mailowym

Jeśli nie masz pytań wysyłasz mi odpowiedź TAK lub NIE

Jeśli pojawiły się dodatkowe pytania proszę o kontakt mailowy: biuro@karolinawalczak.pl

02

Formalności

Jeśli Twoja odpowiedź jest TAK:

JA– wysyłam do Ciebie uzupełniony draft umowy, na którym będą zaznaczone najistotniejsze jej fragmenty

TY – zapoznajesz się z umową, jeśli nie masz pytań podpisujesz umowę lub wysyłasz mi mailem

odpowiedź: akceptuję warunki umowy 

Jeśli jakieś punkty budzą Twoje wątpliwości rozmawiamy i wspólnie ustalamy treść atrakcyjnej dla obu stron umowy

JA: Po zaakceptowaniu zapisów w umowie, wystawiam dla Ciebie fakturę

TY: opłacasz fakturę

03

Rozpoczęcie współpracy

Wprowadzasz mnie w zasady naszej współpracy:

– ustalamy sposób delegowania zadań

– procedury

– przekazujesz mi hasła i dostępy

– delegujesz mi zadania do wykonania

– ustalamy kanały komunikacji główny i awaryjny